Horrorová performance na téma příběhu o chlapci Krabatovi

Preussler/Smyczek: Čarodějův učeň

Horrorová performance na téma příběhu o chlapci Krabatovi, který se stane učedníkem v tajemném mlýnu a vstoupí do služeb Mistra. Jak se postupně ukáže, mlýn je zakletý a Mistr své tovaryše zasvěcuje do tajů černé magie. Zároveň je ale Krabat, stejně jako ostatní, donucen upsat Mistrovi svou duši - a když na konci každého roku zemře jeden tovaryš, je Krabatovi jasné, jaký osud ho čeká....

Hráli: Ondřej Pšenička, Jan Donáth, Jiří Sýkora, Mikuláš Outrata, Romana Goščíková, Pavel Krajíček, Matyáš Řezníček, Tereza Kaucká a další.
Režijní vedení: Petr Smyczek, Jiří Sýkora
Výtvarné zpracování: Lucie Štolcová

Inspirováni návštěvou Lužice a rozhovory s členy místní kulturní organizace Domowina a českými sorabisty jsme se rozhodli nastudovat inscenaci na téma známé legendy o Krabatovi. Cílem projektu bylo oslovit mladou generaci moderním a věrohodným divadelním ztvárněním lužicko-srbské legendy a předložit jim interpretaci, ve které se mohou s Krabatem identifikovat. Projekt byl založen na posílení kulturní spolupráce s našimi lužickými sousedy a snaží se v širším smyslu upozornit v Čechách na existenci lužicko-srbské kultury a literatury jako takové. Představení mělo svou světovou premiéru na hradišti v lužicko-srbském Wotrově a první reprízy na dalších místech v Lužici

A tak je to tady se vším, Krabate. Všechno to čarování jednou pomine, všechno to krásné se ztratí. Jsou ale věci, které jen tak nezmizí, které tady budou věčně … / A tak je to tu ze wšěm. Krabato. Wšo kuzłanje so raz skónči, wšo to krasne so zhubi. Su pak wěcy, kotrež so prosće tak njezhubja, kotrež tu wěčnje wostanu ...Co o nás napsaly Srbské noviny? PDF
Co o nás napsaly Srbské noviny?

O PŘÍBĚHU

Žánrově byl Čarodějův učeň koncipován jako moderní horor. Hrálo se se světlem, stínem a tmou, prostorem a okolní temnotou. Zvolené venkovní prostory ještě umocňovaly pocit strachu a nejistoty, která se vznášela nad tím oním tajemným mlýnem, do kterého může vstoupit kdokoliv z nás.

Krabatův příběh nemá být pouze moralitou v pohádkovém slova smyslu, ale spíše varováním před nástrahami moderní generace. Je o boji s "démony", které má v sobě každý z nás. Také dnes podléháme různým svodům, které se nám zdají bezpečné a zároveň přitažlivé, ale následně je obtížné se jich zříci. I pro Krabata byla tajná magie a přináležitost k tovaryšstvu velkým lákadlem. Navíc motiv protestu a vzpoury proti autoritě, která chlapce utlačuje, nabízí také mnoho paralel s životem mladých lidí.

A kromě toho všeho je ale také příběh o lásce: na tajných "služebních" výletech z mlýna se Krabat zamiluje do vesnické dívky (Kantorky) a jen díky její velké odvaze se mu podaří kouzlo tajemného mlýna zlomit, Mistra porazit a osvobodit se.

Mrtví jsou mrtví, Krabate. A neobživnou, když o nich člověk bude mluvit. Kdo zemře ve mlýně na Blatech, ten je zapomenut, jakoby ho nikdy nebylo: jen tak lze dál žít – a žít se musí. / Mortwi su mortwi. A njewožiwja so, hdyž čłowjek wo nich rěči. Štóž w Błótowskim młynje zemrje, je zabyty, jako ženje njeby na swěće był: jenož tak přežiwiš – a žiwy być dyrbiš.

Představení "Čarodějův učeň" těžilo inspiraci ze staré lužické pověsti o chlapci "Krabatovi", která se v historii dočkala mnoha interpretací: známou verzi pověsti napsal v roce 1976 lužicko-srbský prozaik Jurij Brězan, který ve své knize propojuje archaický i moderní svět a věnuje se faustovskému tématu boje se zlem a jeho úskalím, u nás je asi nejznámější interpretace německého spisovatele a libereckého rodáka Otfrieda Preusslera. Jeho kniha se dočkala několika filmových zpracování (jmenujme slavný český animovaný film Karla Zemana z roku 1977 a německý hraný film Marca Kreuzpaintera z roku 2008), ovšem uchopitelné a moderní divadelní zpracování nám dosud na české, resp. lužické scéně chybělo.

Nejbližší představení:

zatím nejsou plánována