Vodník nekalkuluje, vodník počítá...

Ingrid Hustetowa & Beata Mičerlichowa: Wódny muž

Drama Wodny muž pojednává o současné situaci mladých Lužických Srbů, kteří se snaží zachovávat lužickosrbskou kulturu a přes ni budovat svojí identitu. Příběh mladého Toma ilustruje problémy dnešních mladých Lužických Srbů – frustrace z „vymírající kultury“, odliv mladých lidí do atraktivnějších regionů SRN, devastaci tradiční kulturní krajiny těžbou uhlí, nezaměstnanost, problém ztotožnění se s kulturou stojící především na folklórních tradicích a nesrozumitelnou pro „dnešní mladé“ (zejména v Dolní Lužici). Symbolem tradiční lužickosrbské kultury v příběhu je postava vodníka, podobně jako např. u Krabata jde o tradiční postavu lužickosrbských bájí a pověstí.

Tom je obyčejný mladý rebel – štve ho konzervativní společnost, miluje starou lužickou srbštinu, chce skládat písničky, spí se svou profesorkou a pohrdá svou matkou. A touží poznat Vodníka - jenže pozná Ute. Existuje vůbec Vodník? "Nekalkuluje, počítá..." Hra o našich nejhlubších touhách, frustracích a pudech. „Nenech se vodníkem stáhnout pod hladinu".

 

 

Nejbližší představení:

zatím nejsou plánována